Blog
Toekomstscenario’s en wijkontwikkeling in de Gemeente Nijmegen
By admin | |
De naoorlogse wijk Neerbosch in Nijmegen vierde recent haar 50-jarig bestaan. De viering van het gouden jubileum bracht de geschiedenis van de wijk onder de aandacht. Het was ook een gelegenheid om de toekomst van de wijk voor de volgende generaties te schetsen. Rik Berbé (ChangeLabs) werd gekozen om vorm te geven aan de toekomstverkenning. Het was zijn rol om, samen met het kernteam, richting en uitvoering te geven aan het volledige proces met bewoners, gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en andere belanghebbenden.
Strategie- en organisatie ontwikkeling bij een peuterspeelzaal
By admin | |
Beschrijving van een project voor Stichting Peutercentra Arnhem (2014 -2017). Het peuterspeelzaalwerk is volop in beweging. Nieuwe ontwikkelingen zorgen ervoor dat peuterspeelzaal ondernemers zich opnieuw moeten beraden welke positie zij willen innemen, voor nu en in de toekomst. Mede door de groei van en de dalende kosten van de kinderopvang en het gebruik van VVE door de kinderopvang staat de positie van peuterspeelzalen onder druk.
De toekomst van publieke organisaties
By admin | |
Een innovatieve overheid moet wendbaar zijn en flexibel inspelen op de veranderende behoeften van moderne burgers. Tegenwoordig bieden commerciële organisaties ongekende keuzes aan consumenten op het gebied van dienstverlening. Ook publieke diensten kunnen en moeten beter worden afgestemd op de behoeften en wensen van de veeleisende burger. Als overheden niet snel bijsturen, lopen ze het risico het vertrouwen van het publiek kwijt te raken.
In een ChangeLab samen werken aan innovatie en impact.
By admin | |
Een ChangeLab is een integrale aanpak voor het werken aan complexe uitdagingen in organisaties. In een aantal sessies werkt een divers en betrokken team gezamenlijk aan hun toekomst. Praktisch, gedreven en met resultaat. Tijdens de sessies wordt gebruik gemaakt van een systemische ontwerpaanpak om de gewenste uitkomsten te realiseren. De methode is een integratie van de principes van systems thinking en design thinking. Hierbij worden zowel de diagnose als ontwerp kant gecombineerd.
Collectieve identiteit en gedeelde waarden bij Cadmatic
By admin | |
Een beschrijving van een project door ChangeLabs in samenwerking met Humap [Finland]. In 2015 kocht het Finse Cadmatic het Nederlandse softwarebedrijf NCG. Beide organisaties werkte al enkele decennia samen. Na de overname werden de activiteiten van de twee bedrijven gecombineerd tot één wereldwijde organisatie.
Complexe projecten online faciliteren. Meer impact en minder kosten.
By admin | |
Tijdens de Corona tijd zitten we - qua werken - met z’n allen in een steile leercurve. Hoewel alle randvoorwaarden voor ‘op afstand werken’ bij de meeste organisaties prima zijn geregeld, werd daar tot op heden onvoldoende gebruik van gemaakt. Nu moeten we wel. En blijkt het verbazingwekkend goed te kunnen. In deze blog zet ik mijn ervaringen met diverse tools op een rijtje. En ik vertel hoe ik complexe projecten participatief en met resultaat faciliteer. Met veel minder geld en veel meer impact.
Obsessieve sturing en controle smoort innovatie en wendbaarheid
By admin | |
Een obsessief-compulsieve stoornis is een slopende angststoornis die enorme gevolgen kan hebben voor de persoon die eraan lijdt. Er lijkt een soortgelijke stoornis te zijn waar organisaties en instituties last van hebben. Ik noem het een 'obsessieve controle stoornis' Het heeft een relatie met de continue behoefte aan dwangmatige sturing en controle. En het heeft grote gevolgen als het gaat om de ontwikkeling van belangrijke capaciteiten in organisaties en instituties. Het zorgt namelijk voor een rem op innovatie, vitaliteit en wendbaarheid.
Elke 10 jaar een crisis?
By admin | |
Elke 10 jaar een crisis. Is mijn organisatie crisis- en schokbestendig? Zijn we klaar voor de toekomst? Dat is wat velen zich de afgelopen jaren hebben afgevraagd. Sommige organisaties kunnen wel tegen een stootje. Andere kloppen wel heel snel aan bij de overheid en veel sectoren hebben gewoon enorme pech. Maar is het wel zo eenvoudig? Of kun je je voorbereiden op een crisis? Eens in de 10 jaar is het raak. Kijk maar naar 1984 - 2001 - 2008 - 2020 - 2022 .... Zo raar is het dus niet om je goed voor te bereiden op verrassingen.
Ontwikkelen van een wijkperspectief met de Wijkcanvas
By admin | |
Een tijd geleden werd ik door Ed van Dael en Sietske Friesen van de Gemeente Nijmegen gevraagd om een kop koffie te drinken. Al eerder heb ik ze ondersteund bij het maken van scenario’s voor de wijk Neerbosch in Nijmegen. Vanuit hun rol in wijkmanagement een belangrijke opdracht. Tijdens een kop koffie in het café van het stadhuis vroegen ze me om mee te denken over een heel andere manier om te komen tot een wijkplan. Dit keer voor de nieuw te bouwen wijk Hof van Holland, onderdeel van de Waalsprong. Heeft ChangeLabs ideeën voor het ontwikklen van een dynamisch wijkperspectief?