Een teamdag met ChangeLabs

Een ChangeLab is een participatieve aanpak voor het revitaliseren van organisaties en steden. Het combineert design thinkingsystems thinking en the art of hosting. Er zijn verschillende labs, elk met een specifiek doel en uitkomst. Teams werken in een aantal sessies aan het vormgeven van hun gewenste uitkomsten. De aanpak zorgt voor een versnelling bij het ontwerpen van purpose, identiteit, strategie en capaciteit. De triggers voor verandering. Mijn rol is het vormgeven en faciliteren van de labs. 


De ChangeLabs worden op locatie of online gefaciliteerd, een combinatie is ook mogelijk. Teams werken op inspirerende locaties en gebruiken geavanceerde tools om de sessies te versnellen. Afhankelijk van de vraag kunnen verschillende labs worden samengevoegd tot één of meerdere teamdagen. Eén sessie kan al voldoende zijn voor een grote stap voorwaarts. Een ChangeLab is een inspirerende manier om te zorgen voor de noodzakelijke betrokkenheid. Dat is essentieel voor het revitaliseren van organisaties en steden.

Idea Lab

Ideeën, Innovaties,

Transities

In het kort
innovation

Een interactieve workshop van een dag waarin een team werkt aan baanbrekende innovaties in de organisatie. Door het schetsen van de complexiteit van de organisatie in het eco-systeem ontdekken teamleden relevante nieuwe inzichten. Deze worden vertaald naar drie innovatieve interventies.

Meer detail

Waarom

De meeste teams in organisaties zijn bezig met de dagelijkse activiteiten. Wat ontbreekt is de tijd en ruimte om met elkaar na te denken over fundamentele oplossingen. Structureel werken aan nieuwe ideeën en innovaties is tegenwoordig een luxe. Terwijl tijd en ruimte juist nodig zijn om de volgende stappen te kunnen zetten.

Wat

In een Idea Lab start het team met het verkennen van de structuur van de organisatie en het eco-systeem. Vanuit dat inzicht worden ideeën geschetst die het systeem op een diepere laag transformeren, een soort organisatie acupunctuur.

Hoe

We schetsen het ecosysteem op grote vellen papier. Een techniek die 'system mapping' heet. Gedurende dit creatieve proces ontdekt het team de diepe werking van de organisatie en het eco-systeem waarvan het deel uitmaakt. Vanuit dit inzicht wordt een Top-3 van interventies uitgewerkt die zorgen voor baanbrekende innovatie(s) in de organisatie.  

Duur

Twee dagdelen met het team op een (externe) locatie. Te combineren als één teamdag.

Voorbereiding:

Twee uur met opdrachtgever

Meer info

Future Lab

Trends, Scenario's,

Richting

In het kort
future

Een ééndaagse workshop waarin een team met elkaar de toekomst verkent. Een context specifieke 'radar' geeft informatie over toekomstige ontwikkelingen. Dat is input voor het schetsen van scenario's voor de organisatie of wijk. De scenario's worden in een Strategy Lab vertaald naar richting en koers.

Meer detail

Waarom

De toekomst is grillig en onvoorspelbaar (VUCA). Wel zijn er herkenbare trends en innvoaties die invloed hebben op richting en koers van een organisatie of stad. Het verkennen daarvan geeft het team een beter begrip van de impact die toekomstige ontwikkelingen zullen hebben.  

Wat

In een Future Lab denkt het team na over de toekomst van de organisatie of wijk. De deelnemers worden zich bewust dat de toekomst nog niet bestaat maar wel grote invloed heeft op het gehele eco-systeem waar ze deel van uitmaken. Trends en ontwikkelingen worden vertaald in vier toekomst scenario's.

Hoe

Het team gebruikt een geavanceerd platform om inzicht te krijgen in context specfieke ontwikkelingen en fenomenen (2-5-10-20 jaar). Vervolgens worden er grote posters gemaakt met daarop de vier scenario's gevisualiseerd. In een Strategy Lab wordt de impact op de richting en koers ingepast.

Duur

Twee dagdelen met het team op een (externe) locatie. Te combineren als één teamdag.

Voorbereiding:

Twee uur met opdrachtgever

Meer info

Strategy Lab

Capaciteiten, Strategie, Actieplan

In het kort
strategy

Een team maakt in één dag helder hoe ze kunnen omgaan met hun snel veranderende omgeving. Tijdens de ochtend geven ze vorm aan hun organisatie. In de middag geven ze vorm aan de essentiele capaciteiten die de organisatie future-fit maakt.

Meer detail

Why

Wat vroeger hypothetisch was: 'Wat als onze wereld dramatisch zou veranderen?' Is vandaag realiteit geworden. Wat organisaties nu nodig hebben, is het ontwikkelen van de capaciteiten om te kunnen omgaan met een snel veranderende omgeving.

What

In een Strategy Lab leert jouw team hoe ze zich kunnen voorbereiden op verrassingen en crisis. Het ontwikkelen van een toekomst bestendige organisatie begint met het integreren van universele capaciteiten in de organisatie. Dat betekent adaptief, sensitief, veerkrachtig, onderling verbonden, divers en coöperatief zijn. 

How

Het team gebruikt krachtige frameworks en canvassen om snel inzicht te krijgen in de capaciteiten van de organisatie. Vanuit dat gedeelde inzicht formuleren de teamleden een concreet actieplan dat zorgt voor het revitaliseren van de strategie en het versterken van de organisatie. 

Duur

Twee dagdelen met het team op een (externe) locatie. Te combineren als één teamdag

Voorbereiding:

Twee uur met opdrachtgever

Meer info

Identity Lab

Identiteit, Waarden,

Patronen

In het kort
identity

Een inspirerend dagdeel waarin een team de identiteit en waarden van hun organisatie herontdekken. Dat doen ze met een geavanceerde tool die input geeft voor de workshop. Gedurende de dag worden identiteit, waarden en ingesleten patronen gevisualiseerd. De deelnemers sluiten af met een helder narratief en actieplan.

Meer detail

Why

Een kenmerk van organisaties die fit-for-future zijn, is een intens gevoel van identiteit. Er is bij de mensen die er werken een narratief over wie ze zijn en waarom ze de dingen doen. Een sterke identiteit is nodig om mensen te betrekken bij veranderingen. Het geeft invulling aan doel, structuur en samenhang. 

What

De deelnemers in het Identity Lab co-creëren de collectieve identeit en gedeelde waarden van de organisatie. Ze gebruiken een eenvoudige online tool om die te visualiseren. Het team vult de inzichten aan met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Ze ontwikkelen met elkaar een narratief waarin de identiteit en waarden verder worden gedetailleerd. Het resultaat is een inspirerend verhaal dat houvast geeft voor de organisatie en stakeholders.

How

De teamleden krijgen een aantal dagen voor het Identity Lab een uitnodiging om een on-line vragenlijst in te vullen. Het beantwoorden kost slechts 10 minuten. De resultaten verschijnen in ValueMaps. Gedurende de lab sessie wordt hierop verder gebouwd met visualisaties en storytelling. De deelnemers sluiten af met een helder narratief en actieplan.

Duur

Eén dagdeel (4 uur) met het team op een (externe) locatie. Kan ook worden combineert met een teamdag.

Voorbereiding:

Eén uur met opdrachtgever

Meer info

Next Lab

Netwerk, Zelforganisatie, Platformen

In het kort
net

Twee sessies van drie dagdelen waarin een team van netwerkpartners een ontwerp maakt van hun organisaties als één netwerk organisatie. De deelnemers krijgen inzicht hoe de organisaties verder kunnen ontwikkelen in het ecosysteem. Het ontwerp is de basis voor een pilot, zelforganisatie en platform design.

Meer detail

Why

De wereld verandert snel doordat het aantal relaties tussen organisaties toeneemt. Dat komt onder andere door de mogelijkheden van technologie (ICT). De hoeveelheid informatie die wordt uitgewisseld zorgt voor druk op de communicatie tussen de partners in het ecosysteem. Sturing en besluitvorming worden te traag.  Organisaties moeten daarom adaptiever en flexibeler opereren. Zelforganiserende eco-systemen en platform modellen bieden uitkomst.

What

In een Next Lab wordt het team van netwerkpartners zich bewust van het eco-systeem waarvan hun organisaties deel uitmaken. Ze gebruiken praktische frameworks en canvassen om de traditionele structuren, systemen en processen te herontwerpen naar een flexibele netwerkstructuur en een sociaal platform. Het team maakt een start met een pilot voor het daadwerkelijk transformeren naar een netwerk organisatie.

How

In de eerste workshop (dagdeel) schetsen de netwerkpartners het ecosysteem waarvan ze deel uitmaken op canvassen. Gedurende de sessie worden de organisaties en relaties in het netwerk beschreven.


En de tweede workshop (twee dagdelen) worden informatie stromen en besluitvorming binnen het netwerk  inzichtelijk gemaakt. Er ontstaat inzicht in de logische rollen en taken binnen het netwerk. Er wordt een pilot project gedefinieerd om samen met partners een begin te maken met de optimalisatie van de activiteiten. 

Duur

Drie dagdelen met het team op een (externe) locatie.

Voorbereiding:

Twee uur met opdrachtgever

Meer info

Urban Lab

Participatie, Wijkplan, Interventies

In het kort
urban

Een sessie waarin een groep van bewoners, woningcorporaties, gemeenten, investeerders en andere belanghebbenden een plan maakt voor de ontwikkeling van hun wijk. De huidige staat van de wijk wordt inzichtelijk gemaakt door het gebruik van canvassen. Aan de hand van de inzichten worden interventies en acties geformuleerd voor de verdere ontwikkeling van de wijk.

Meer detail

Why

Het ontwikkelen van een wijk of buurt is een complexe opgave. Het blijkt dat een wijk alleen succesvol kan worden ontwikkeld door het gelijktijdig betrekken van bewoners, organisaties en ondernemers. Participatie en een effectieve aanpak maken het verschil.

What

Een gesprek krijgt vorm tijdens een interactieve sessie met bewoners, woningcorporaties, gemeenten, investeerders en andere belanghebbenden in de wijk. Tijdens de sessie wordt de huidige staat van de wijk door de deelnemers inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van de inzichten worden interventies en acties geformuleerd voor de verdere ontwikkeling van de wijk.

How

Er wordt tijdens de sessie gebruik gemaakt van de WijkCanvas. Die bestaat uit een set van canvassen en Duplo blokken. Alle relevante elementen in een wijk hebben een plek in de canvassen. Het niveau van ontwikkeling van elk element wordt door de deelnemers met elkaar besproken. Door het delen van perspectieven ontstaat collectief inzicht in de wijk. 


Optie: het snel inzichtelijk maken van de impact van een voorgenomen verandering of investering.

Duur

Eén dagdeel met het team op een locatie in de wijk.

Voorbereiding:

Twee uur met opdrachtgever

Meer info

WijkCanvas

Een ChangeLab voor jouw team?

Neem contact op