Wijken
Strategie- en organisatie ontwikkeling bij een peuterspeelzaal
By admin | |
Beschrijving van een project voor Stichting Peutercentra Arnhem (2014 -2017). Het peuterspeelzaalwerk is volop in beweging. Nieuwe ontwikkelingen zorgen ervoor dat peuterspeelzaal ondernemers zich opnieuw moeten beraden welke positie zij willen innemen, voor nu en in de toekomst. Mede door de groei van en de dalende kosten van de kinderopvang en het gebruik van VVE door de kinderopvang staat de positie van peuterspeelzalen onder druk.
In een ChangeLab samen werken aan innovatie en impact.
By admin | |
Een ChangeLab is een integrale aanpak voor het werken aan complexe uitdagingen in organisaties. In een aantal sessies werkt een divers en betrokken team gezamenlijk aan hun toekomst. Praktisch, gedreven en met resultaat. Tijdens de sessies wordt gebruik gemaakt van een systemische ontwerpaanpak om de gewenste uitkomsten te realiseren. De methode is een integratie van de principes van systems thinking en design thinking. Hierbij worden zowel de diagnose als ontwerp kant gecombineerd.
Elke 10 jaar een crisis?
By admin | |
Elke 10 jaar een crisis. Is mijn organisatie crisis- en schokbestendig? Zijn we klaar voor de toekomst? Dat is wat velen zich de afgelopen jaren hebben afgevraagd. Sommige organisaties kunnen wel tegen een stootje. Andere kloppen wel heel snel aan bij de overheid en veel sectoren hebben gewoon enorme pech. Maar is het wel zo eenvoudig? Of kun je je voorbereiden op een crisis? Eens in de 10 jaar is het raak. Kijk maar naar 1984 - 2001 - 2008 - 2020 - 2022 .... Zo raar is het dus niet om je goed voor te bereiden op verrassingen.
Ontwikkelen van een wijkperspectief met de Wijkcanvas
By admin | |
Een tijd geleden werd ik door Ed van Dael en Sietske Friesen van de Gemeente Nijmegen gevraagd om een kop koffie te drinken. Al eerder heb ik ze ondersteund bij het maken van scenario’s voor de wijk Neerbosch in Nijmegen. Vanuit hun rol in wijkmanagement een belangrijke opdracht. Tijdens een kop koffie in het café van het stadhuis vroegen ze me om mee te denken over een heel andere manier om te komen tot een wijkplan. Dit keer voor de nieuw te bouwen wijk Hof van Holland, onderdeel van de Waalsprong. Heeft ChangeLabs ideeën voor het ontwikklen van een dynamisch wijkperspectief?