Think Better - Think Systems

We zijn gewend geraakt aan het denken over ons leven op een mechanistische manier. Probleem, oplossing, probleem, oplossing. Maar het punt is: we leven niet in een machine; onze wereld werkt niet systematisch, hoe graag we dat ook zouden willen. - The Radar Futurethon

Organisaties en steden zijn complexe dynamische systemen. Ze verschillen fundamenteel van gecompliceerde en eenvoudige systemen. Het veranderen van deze systemen vereist daarom een aantal systeemgebaseerde ontwerpprincipes en methoden die aansluiten bij de dynamische kenmerken van organisaties en steden. De principes en methoden worden pragmatisch toegepast gedurende de verschillende lab-sessies.

Principes

principes

In de ChangeLabs zorgen vijf principes voor een constructief proces:

  • Systeemdenken: ontdekken van patronen, samenhang en dynamiek in een sociaal systeem.
  • Participatie: onderzoeken en ontwikkelen met mensen in plaats van voor mensen.
  • Actieleren: acties en innovaties vormgeven door gelijktijdig denken en doen.
  • Sensemaking: ontdekken van betekenis door het het continue ontvangen van signalen.
  • Ontwerpen: ontwerpen van ideeen en innovaties samen met gebruikers en stakeholders.

Methoden

methoden

In de ChangeLabs worden de volgende ontwerp methoden gehanteerd: