WijkCanvas

Participatie met bewoners in de wijk

De WijkCanvas ondersteunt bij het collectief ontwikkelen van een vitale wijk of buurt. Het geeft inzicht in de huidige situatie. Daarnaast maakt het de impact van (grote) veranderingen in een wijk zichtbaar. De kracht van de WijkCanvas is het gelijktijdig kunnen betrekken van bewoners, ondernemers en organisaties. De WijkCanvas is ontwikkeld in samenwerking met de Gemeente Nijmegen.

Wijken

image

Waarom een WijkCanvas?


Het ontwikkelen van een wijk of buurt is een complexe opgave. Het blijkt dat een wijk alleen succesvol kan worden ontwikkeld door het gelijktijdig betrekken van bewoners, organisaties en ondernemers. Een effectieve opzet en aanpak maken het verschil. De WijkCanvas geeft zo'n opzet en aanpak.

Gesprekken

image

Wat is de WijkCanvas?


De WijkCanvas bestaat uit een raamwerk, canvassen en een workshop formaat. Een set van hulpmiddelen die vorm geeft aan de gesprekken in een wijk. Door het delen van perspectieven ontstaat collectief inzicht in de huidige staat van een wijk. De basis voor het formuleren van interventies of het inzichtelijk maken van de impact van een verandering of investering.

Scherm­afbeelding 2022-12-11 om 12.33.10

Photography by ChangeLabs

IMG_0162


Interactief

Hoe werkt de WijkCanvas?


Een gesprek krijgt vorm tijdens een interactieve sessie (maximaal 2 uur) met bewoners, woningcorporaties, gemeenten, investeerders en andere belanghebbenden in de wijk. Tijdens de sessie wordt de wijk letterlijk gebouwd op de canvassen. 

Alle relevante elementen in een wijk hebben een plek in de canvassen. Het niveau van ontwikkeling van elk element wordt met elkaar besproken. Er worden inzichten gedeeld en de impact van een voorgenomen verandering wordt zichtbaar gemaakt. Het is serious play waarbij op professionele wijze het gesprek wordt geïnitieerd en gefaciliteerd.

Nieuwsgierig of de WijkCanvas ook voor jouw van betekenis kan zijn? Neem contact op


 

Resultaat

Wat zijn de resultaten?


De resultaten van de sessie worden overzichtelijk samengevat. Ze zijn eenvoudiger te communiceren dan traditionele plannen. Alle deelnemers zijn immers aanwezig tijdens een sessie. een sessie met de WijkCanvas geeft de volgende resultaten:

  • Een gedeeld beeld van de huidige staat van een wijk op basis van 16 verschillende elementen.
  • Een inzicht in de sterke en zwakke kanten van een wijk op basis van scores per element.
  • Een lijst met beschrijvingen van de sterke en zwakke elementen in een wijk.
  • Een top-5 van interventies voor de verdere ontwikkeling van een wijk.
  • Effectieve communicatie en draagvlak omdat alle deelnemers aanwezig zijn bij een sessie.
  • Optioneel: een collectief inzicht in de impact van een voorgenomen verandering en/of investering in een wijk (huizen, scholen, mobiliteit, natuur etc).

Contact

De WijkCanvas is ontwikkeld door Rik Berbé in samenwerking met de Gemeente Nijmegen. De toepassing is getest en inmiddels zijn er diverse initiatieven gestart. Er wordt gebruik gemaakt van onderzoek naar participatory urban development. Nieuwsgierig of de WijkCanvas ook voor jouw van betekenis kan zijn?

Neem contact met me op