In een ChangeLab samen werken aan innovatie en impact.
Een ChangeLab is een integrale aanpak voor het werken aan complexe uitdagingen in organisaties. In een aantal sessies werkt een divers en betrokken team gezamenlijk aan hun toekomst. Praktisch, gedreven en met resultaat. Tijdens de sessies wordt gebruik gemaakt van een systemische ontwerpaanpak om de gewenste uitkomsten te realiseren. De methode is een integratie van de principes van systems thinking en design thinking. Hierbij worden zowel de diagnose als ontwerp kant gecombineerd.
In de sessies ervaren de deelnemers een inspirerende mix van tijd, ruimte en inspanning. Ze werken met elkaar in een veilige omgeving waarin ze kunnen experimenteren, co-creëren en realiseren.

De deelnemers gaan met elkaar aan de slag om oplossingen te vinden voor de meest complexe uitdagingen. Ze gebruiken geavanceerde frameworks, canvassen en software om het denkproces te versnellen.

 

Er zijn verschillende soorten ChangeLabs, elk met een specifieke focus:

  • Idea Lab
  • Future Lab
  • Strategy Lab
  • Identity Lab
  • Next Lab
  • Urban Lab
In ChangeLabs werken teams in 'flow' om vorm te geven aan een nieuwe toekomst.

Traditionele methoden en tools zijn niet geschikt zijn voor het oplossen van complexe uitdagingen. Er worden andere vaardigheden verwacht van de deelnemers. In de ChangeLabs leren en gebruiken de teams nieuwe manieren van denken en werken. Dat resulteert in innovatieve en grensverleggende uitkomsten.